Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Molimo pročitajte ove Uslove korišćenja pažljivo, jer isti sadrže važne informacije.

Korišćenjem portala www.gilvita.ba smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni s ovde navedenim Uslovima korišćenja. Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovim internetskim stranicama.

 

1. Definicije

Portal www.gilvita.ba pruža online usluge putem Internet stranica na domeni www.gilvita.ba, kojom upravlja vl. Tomislav Majnarić (nadalje: portal www.gilvita.ba) na World Wide Web mreži (nadalje: Internet).

Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, kupovine proizvoda, eventualnog savetovanja korisnika te provođenja finansijskih transakcija. Navedene usluge zajednički pružaju portal www.gilvita.ba, pridružene tvrtke i treće strane.

Pod pojmom “Internetske stranice” u ovim Uslovima korišćenja podrazumevaju se sve internetske stranice koje se nalaze unutar domena www.gilvita.ba.

Korisnik ili krajnji korisnik je svako lice koje na bilo koji način kako neposredno ili posredno koristi ili je koristio uslove portala www.gilvita.ba.

Ova internetska stranica je u vlasništvu Tomislava Majnarića, Ante Starčevića 13, 51300 Delnice, OIB: 38480936114  (nadalje: Vlasnik) koji je i nezavisni distributer proizvoda Mreže CaliVita International. Vlasnik stranice preuzima isključivu odgovornost za bilo koji ili sve sadržaje web stranice te niti CaliVita International, niti bilo koja od njihovih pravnih osoba koja je angažirana u bilo kojoj aktivnosti nema nikakve izravne veze s web stranicom pa tako niti ne prihvaća ikakvu odgovornost s time u vezi.

 

2. Općenito

Ovi Uslovi korišćenja propisuju uvete i pravila koji se odnose na korišćenje Internetskih stranica portala www.gilvita.ba od strane Krajnjih korisnika.

Pravo korišćenja ovih Internetskih stranica lično je pravo Krajnjeg korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.

Krajnji korisnik je upoznat i saglasan da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju portala, a s time i do prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan mogućnosti kontrole od strane portala www.gilvita.ba, pa iz toga razloga portal www.gilvita.ba ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vreme pružanja usluga od strane portala www.gilvita.ba.

Portal www.gilvita.ba zadržava pravo u svakom trenutku i bez prethodne obavesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmeniti bilo koji od ovdje navedenih Uslova korišćenja internetske stranice.

Portal www.gilvita.ba može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promeniti ili ukinuti bilo koji način prenosa podataka te može promeniti brzine prenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

 

3. Promena uveta

U slučaju da dođe do promene Uslova korišćenja, a korisnik nastavi koristiti internetske stranice na portalu www.gilvita.ba, smatra se da prihvaća Uslove korišćenja u izmenjenom obliku. Svaka eventualna izmena ili brisanje uveta korišćenja važeća je prema trećima odmah po objavi na internetskim stranicama www.gilvita.ba . Svako korišćenje, osim upoznavanja s izmenama uveta, predmetnih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promene podrazumevat će se kao prihvaćanje tih promena. Stoga savetujemo svim korisnicima da periodično pregledaju ovu stranicu i prouče bilo kakve promene u Uslovima korišćenja.

 

4. Oprema

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računarne opreme, uključujući sav softver i hardver koji poseduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje Internetskih stranica na portalu www.gilvita.ba, te sve sa tim povezane troškove. Portal www.gilvita.ba nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posledica korišćenja Internetskih stranica na portalu www.gilvita.ba.

 

5. Ponašanje krajnjeg korisnika

Internetske stranice na portalu www.gilvita.ba, kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane, ili na drugi način dostupne, putem vanjskih poveznica sa Internetskim stranicama www.gilvita.ba, autorska su dela te su vlasništvo portala www.gilvita.ba .

Krajnji korisnik ne sme koristiti Internetske stranice na portalu www.gilvita.ba za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, verske, političke, ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje korisnika Internetskih stranica portala www.gilvita.ba na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju ili potencijalu konkurenciju portalu www.gilvita.ba.

 

6. Intelektualno vlasništvo

Svi materijali (uključujući bez ograničenja: tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, dizajn portala kao i celi sadržaj internetskih stranica portala www.gilvita.ba, a u skladu s propisima Republike Srbije) koji se nalaze na internetskim stranicama portala www.gilvita.ba vlasništvo su Vlasnika portala ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prenos, objavljivanje, povezivanje, dubinsko povezivanje internetskih stranica na portalu www.gilvita.ba bez izričitog pismenog odobrenja Vlasnika, STROGO JE ZABRANJENO!

Bilo kakvo kršenje ovih uveta koje može imati za posledicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja građanskih ili trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja.

Korisnik može sa internetskih stranica portala www.gilvita.ba preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i lične uporabe. Preuzeti materijali za ličnu uporabu obavezni su na sebi imati ispisan vodeni žig ili logo portala www.gilvita.ba, a koje je zadužen osigurati Vlasnik dela.

Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja Vlasnika portala i nositelja autorskog prava.

 

7. Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korišćenje ovih internetskih stranica isključivo na odgovornost krajnjeg korisnika.

Portal www.gilvita.ba nije ni u kojem slučaju odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja ili zbog nemogućnosti korišćenja internetskih stranica www.gilvita.ba delomično ili u celosti.

Vlasnik portala ne može da jamči da uporaba internetskih stranica na portalu www.gilvita.ba neće biti prekinuta, ili da će biti bez grešaka; niti može jamčiti za (i) posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice, ili (i) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete, ili moguće ozlede uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promenama ili zlouporabom zapisa, ili bilo kakvom drugom radnjom.

Ni u kojem slučaju Vlasnik portala ili druga fizička ili pravna lica uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internetskih stranica, ili s njima povezanog sadržaja, kao i bilo koji softver, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja ili zbog nemogućnosti korišćenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uveti ovog poglavlja odnose na celokupan sadržaj ovih internetskih stranica.

Portal www.gilvita.ba takođe se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internetske stranice www.gilvita.ba . U slučaju da korisnik pristupi internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumeva svako isključenje odgovornosti portala www.gilvita.ba.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim Vlasnika, portal www.gilvita.ba, podružnice, njihova odgovorna lica, od svih zahteva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

 

8. Razno

Na Krajnjem korisniku je sva odgovornost oceniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, saveta ili drugog sadržaja koji su dostupni putem portala www.gilvita.ba.

Portal www.gilvita.ba može sadržavati veze (linkove) na web stranice trećih strana koje održavaju drugi pružatelji sadržaja. Ove veze postavljene su samo radi praktičnosti ili međusobne poslovne suradnje, a ne kao potvrda od strane portala www.gilvita.ba za sadržajem na stranicama trećih strana, i time portal www.gilvita.ba izričito negira bilo kakvu povezanost sa sadržajem ili točnošću materijala na internet stranicama trećih strana. Ako krajnji korisnik odluči pristupiti web stranicama trećih strana, on to čini na vlastitu odgovornost.

Ako nemate pismenu dozvolu ili potpisani ugovor sa Vlasnikom portala www.gilvita.ba, a koji vam izričito dozvoljava da to učinite, ne smete postaviti poveznice portala www.gilvita.ba na treće internetske stranice koje nisu vlasništvo portala www.gilvita.ba. U slučaju da korisnik pristupi internet stranicama trećih strana te na njima neovlašteno postavi poveznicu na portal www.gilvita.ba, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumeva svako isključenje odgovornosti portala www.gilvita.ba.

Naslovi poglavlja korišćeni u ovim Uslovima korišćenja služe samo radi lakše orijentacije i ni na koji način ne utječu na tumačenje teksta koji je u njima.

Ako bi odredbe ovih Uslova korišćenja bile u potpunosti ili delomično neprovedive, to ne menja delotvornost ostalih odredbi ovih Uslova korišćenja, a ništavna odredba će se zameniti valjanom odredbom koja po smislu i pravnoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna.

Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovog Uslova, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava.

Sedište Vlasnika je u Republici Hrvatskoj.
Koriščenjem ovih Internetskih stranica www.gilvita.ba Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uslovima, ili u vezi s njihovim provođenjem (osim ako posebnim ugovorom nije drugčije navedeno), u nadležnosti suda u Rijeci i rešavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.”

Radi boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti web trgovine koristimo kolačiće (eng. 'cookies'). više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close